Publications

 • Title Literacy, Age and Recentness of Education Among Nordic Adults TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Sulkunen, Sari & Malin, Antero
  Collective Work Scandinavian Journal of Educational Research
  Year 2018
 • Title Adult Skills in the Nordic Region : Key Information–Processing Skills Among Adults in the Nordic Region TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Fridberg, Torben & Rosdahl, Anders & Halapuu, Vivika & Valk, Aune & Malin, Antero & Hämäläinen, Raija & Anderssen, Anders Fremming & Bjørkeng, Birgit & Størset, Hanne & Sønnesyn, Jonas & Larsson, Ann-Charlott & Lind, Patrik & Mellander, Erik
  Collective Work TemaNord
  Year 2015
 • Title Education and working life: VET adults' problem-solving skills in technology-rich environments TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Hämäläinen, Raija & De Wever, Bram & Malin, Antero & Cincinnato, Sebastiano
  Collective Work Computers and Education
  Year 2015
 • Title Learning strategies explaining differences in reading proficiency. Findings of Nordic and Baltic countries in PISA 2009 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Säälik, Ülle & Nissinen, Kari & Malin, Antero
  Collective Work Learning and Individual Differences
  Year 2015
 • Title VET workers’ problem-solving skills in technology-rich environments: European approach TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Hämäläinen, Raija & Cincinnato, Sebastiano & Malin, Antero & De Wever, Bram
  Collective Work International Journal for Research in Vocational Education and Training
  Year 2014
 • Title A comparison of PIAAC and PISA results TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Lundetræ, Kjersti & Sulkunen, Sari & Gabrielsen, Egil & Malin, Antero
  Editors Malin, Antero
  Collective Work Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries : a closer look at the data
  Year 2014
 • Title Summary : skills and age TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Malin, Antero
  Editors Malin, Antero
  Collective Work Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries : a closer look at the data
  Year 2014
 • Title Kansainvälinen aikuistutkimus tarjoaa uusia mahdollisuuksia inhimillisen pääoman tutkimiselle TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Hämäläinen, Raija
  Collective Work Hyvinvointikatsaus
  Year 2014
 • Title Aikuisten lukutaito tiedon käsittelyn ja hallinnan avaintaitona TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Sulkunen, Sari & Malin, Antero
  Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
  Year 2014
 • Title Adult education and training in the Nordic countries TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Sulkunen, Sari & Malin, Antero
  Editors Malin, Antero
  Collective Work Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries : a closer look at the data
  Year 2014
 • Title Tutkimustiedon kansainvälisen vertailtavuuden varmistaminen vaatii paljon työtä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero
  Collective Work Hyvinvointikatsaus
  Year 2013
 • Title PIAAC 2012 : Kansainvälisen aikuistutkimuksen ensituloksia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Malin, Antero & Sulkunen, Sari & Laine, Kati
  Collective Work Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
  Year 2013
 • Title The role of learning strategies in PISA 2009 in Estonia: metacognitive skillfulness giving readers a head start TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Säälik, Ülle & Malin, Antero & Nissinen, Kari
  Editors Mikk, Jaan & Veisson, Marika & Luik, Piret
  Collective Work Change in teaching and learning
  Year 2013
 • Title Kansainvälinen aikuistutkimus arvioi väestön perustaitoja TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero
  Collective Work Aikuiskasvatus
  Year 2012
 • Title Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC: Mitä se mittaa? Mitä uutta tietoa se tuo? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Malin, Antero
  Editors Laukkanen, Reijo
  Collective Work PISA, PIAAC, AHELO. Miksi ja miten OECD mittaa osaamista?
  Year 2010
 • Title CCC / IAP. Common Core curriculum Measurement System / Interoperability Assessment Programme. Final Report TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Nikkanen, Pentti & Törmäkangas, Kari & Kupari, Pekka & Malin, Antero & Välijärvi, Jouni & Valkonen, Sakari & Niilo-Rämä, Mikko
  Year 2009
 • Title Finnish students' school engagement profiles in the light of PISA 2003 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Linnakylä, Pirjo & Malin, Antero
  Collective Work Scandinavian Journal of Educational Research
  Year 2008
 • Title Physical performance of individuals with intellectual disability: A 30-year follow-up TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lahtinen, Ulla & Rintala, Pauli & Malin, Antero
  Collective Work Adapted Physical Activity Quarterly
  Year 2007
 • Title Miten tukea heikkoja lukijoita? Lukuharrastukseen sitoutuminen lukutaidon vahvistajana TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Linnakylä, Pirjo & Malin, Antero
  Collective Work Kasvatus
  Year 2007
 • Title Reading newspapers supports lifewide learning and active citizenship TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Linnakylä, Pirjo & Malin, Antero
  Editors Linnakylä, Pirjo & Arffman, Inga
  Collective Work Finnish reading literacy. When quality and equity meet
  Year 2007
 • Title Could confidence in ICT Boost Boys’ Reading Performance TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Leino, Kaisa & Malin, Antero
  Editors Mejding, Jan & Roe, Astrid
  Collective Work Northern Lights on PISA 2003 - a reflection from the Nordic countries
  Year 2006
 • Title What lies behind low reading literacy performance? A comparative analysis of the Finnish and Swedish students TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Linnakylä, Pirjo & Malin, Antero
  Editors Mejding, Jan & Roe, Astrid
  Collective Work Northern Lights on PISA 2003 - a reflection from the Nordic countries
  Year 2006
 • Title Tukeeko sanomalehtien lukeminen oppimista? Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja oppimistulokset TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Linnakylä, Pirjo & Malin, Antero
  Year 2006
 • Title Suomessakin on heikkoja lukijoita TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero
  Editors Leskelä, Leealaura & Virtanen, Hannu
  Collective Work Toisin sanoen. Selkokielen teoriaa ja käytäntöä.
  Year 2006
 • Title Sulje silmäsi vain… Tutkimustulosten päätelmät kuin iskelmien lempi. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Juhani, Rautopuro & Pertti, Väisänen & Malin, Antero
  Collective Work Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Kasvatustieteen päivät Joensuussa 25.-26.11.2004
  Year 2005
 • Title Koulujen välillä vain vähän eroja oppilaiden lukutaidossa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero
  Collective Work Kielikukko
  Year 2005
 • Title Nuorten lukutaito ja koulutuksellinen tasa-arvo TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero
  Collective Work Mensalainen
  Year 2005
 • Title Tutkimusaineiston rakenne ja kvantitatiiviset menetelmät TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero
  Collective Work Psykologia
  Year 2005
 • Title Äly, lahjakkuus, moraali TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero
  Editors Rydman, Jan
  Collective Work Suhteeellista. Einsteinin suhteellisuusteorian jalanjäljillä. Tieteen päivät 2005.
  Year 2005
 • Title School Differences and Inequities in Educational Outcomes. PISA 2000 Results of Reading Literacy in Finland TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero
  Collective Work Research Reports
  Year 2005
 • Title Puolisoiden parisuhde- ja työtyytyväisyyden yhteys psykologiseen oirehtimiseen vuoden aikavälillä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Kinnunen, Ulla & Mäkikangas, Anne
  Collective Work Psykologia
  Year 2005
 • Title Koulutuspalvelujen laatu jakautuu Suomessa tasaisesti. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Välijärvi, Jouni
  Editors Kupari, Pekka & Välijärvi, Jouni
  Collective Work Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa
  Year 2005
 • Title Nuoret osaajat: PISA 2003 -tutkimuksen ensituloksia TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Kupari, Pekka & Välijärvi, Jouni & Linnakylä, Pirjo & Reinikainen, Pasi & Brunell, Viking & Leino, Kaisa & Sulkunen, Sari & Törnroos, Jukka & Malin, Antero & Puhakka, Eija
  Editors Kupari, Pekka & Välijärvi, Jouni & Linnakylä, Pirjo & Reinikainen, Pasi & Brunell, Viking & Leino, Kaisa & Sulkunen, Sari & Törnroos, Jukka & Malin, Antero & Puhakka, Eija
  Year 2004
 • Title Finnish students' multiliteracy profiles TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Leino, Kaisa & Linnakylä, Pirjo & Malin, Antero
  Collective Work Scandinavian Journal of educational Research
  Year 2004
 • Title Tarttuvatko nörtit kirjaan; eksyvätkö lukutoukat verkkoon? Suomalaisnuorten mediankäyttö TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Leino, Kaisa & Linnakylä, Pirjo & Malin, Antero
  Editors Linnakylä, Pirjo & Sulkunen, Sari & Arffman, Inga
  Collective Work Tulevaisuuden lukijat. Suomalaisnuorten lukijaprofiileja. PISA 2000
  Year 2004
 • Title Miten heikot lukijat eroavat hyvistä, miten hyvät huippulukijoista? Lukutaidon taustatekijöiden tarkastelua TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Linnakylä, Pirjo & Malin, Antero
  Editors Linnakylä, Pirjo & Sulkunen, Sari & Arffman, Inga
  Collective Work Tulevaisuuden lukijat. Suomalaisia lukijaprofiileja. PISA 2000
  Year 2004
 • Title Lukuharrastus luo omaehtoisia oppimismahdollisuuksia TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Linnakylä, Pirjo & Malin, Antero
  Editors Linnakylä, Pirjo & Sulkunen, Sari & Arffman, Inga
  Collective Work Tulevaisuuden lukijat. Suomalaisnuorten lukijaprofiileja. PISA 2000
  Year 2004
 • Title Factors behind low reading literacy achievement TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Linnakylä, Pirjo & Malin, Antero & Taube, Karin
  Collective Work Scandinavian Journal of Educational Research
  Year 2004
 • Title How to reduce the gender gap in reading literacy TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Linnakylä, Pirjo
  Editors Linnakylä, Pirjo & Lie, Svein & Roe, Astrid
  Collective Work Northen lights on PISA
  Year 2003
 • Title The two-level effect of socio-economic background TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Välijärvi, Jouni
  Editors Linnakylä, Pirjo & Lie, Svein & Roe, Astrid
  Collective Work Northern lights on PISA
  Year 2003
 • Title Koulutuksen ja iän epälineaarinen yhteys lukutaitoon TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero
  Editors Mattila, Eija & Olkinuora, Erkki
  Collective Work Koulutus, kasvatus ja arviointi
  Year 2002
 • Title Suomalaiset nuoret maailman parhaita lukijoita TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Linnakylä, Pirjo
  Collective Work Kielikukko
  Year 2002
 • Title Yli 40-vuotiaat aikuiskoulutuksessa: Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja siitä syrjäytyminen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Linnakylä, Pirjo
  Editors Stenström, Marja-Leena & Malin, Antero & Piesanen, Ellen & Valkonen, Sakari & Linnakylä, Pirjo & Nikkanen, Pentti
  Collective Work Yli 40-vuotiaat aikuiskoulutuksessa "Kyllä sieltä aina jotakin reppuun jää"
  Year 2002
 • Title Lukutaidon riskiryhmä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Linnakylä, Pirjo
  Editors Mattila, Eija & Olkinuora, Erkki
  Collective Work Koulutus, kasvatus ja arviointi
  Year 2002
 • Title PISAn otannasta ja kvantitatiivisista menetelmistä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Puhakka, Eija
  Editors Välijärvi, Jouni & Linnakylä, Pirjo
  Collective Work Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa.
  Year 2002
 • Title Onko koulutuspalvelujen laadussa eroja Suomessa? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Välijärvi, Jouni
  Editors Välijärvi, Jouni & Linnakylä, Pirjo
  Collective Work Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa
  Year 2002
 • Title Yli 40-vuotiaat aikuiskoulutuksessa: "Kyllä sieltä aina jotain reppuun jää" TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Stenström, Marja-Leena & Malin, Antero & Piesanen, Ellen & Valkonen, Sakari & Nikkanen, Pentti & Linnakylä, Pirjo
  Collective Work Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja
  Year 2002
 • Title Suomen tulevaisuuden osaajat TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Kupari, Pekka & Malin, Antero & Puhakka, Eija & Välijärvi, Jouni & Linnakylä, Pirjo & Reinikainen, Pasi
  Year 2001
 • Title Demand for adult education and determinants of participation. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Linnakylä, Pirjo
  Editors Tuijnman, Albert & Hellström, Zenia
  Collective Work Curious minds. Nordic adult education compared
  Year 2001
 • Title Multilevel modelling in repeated measures of the quality of Finnish school life TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Linnakylä, Pirjo
  Collective Work Scandimavian Journal of Educational Research
  Year 2001
 • Title Rikas ja monipuolinen tietolähde TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sulkunen, Sari & Malin, Antero & Linnakylä, Pirjo
  Collective Work Kasvatus
  Year 2001
 • Title Lukutaito työssä ja arjessa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Linnakylä, Pirjo
  Collective Work Kielikukko
  Year 2000
 • Title Tietoyhteiskunnan lukutaidottomat - keitä he ovat? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Linnakylä, Pirjo
  Collective Work Hyvinvointikatsaus
  Year 2000
 • Title Lukutaito työssä ja arjessa. Aikuisten kansainvälinen lukutaitotutkimus Suomessa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero & Sulkunen, Sari & Linnakylä, Pirjo & Blomqvist, Irja
  Year 2000
 • Title Havaintoaineiston rakenteen ja muuttujien keskistämisen vaikutus lineaarisen mallin kerroinparametrien estimaatteihin ja niiden variansseihin TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Malin, Antero
  Year 1999