Publications

Lestinen, L., & Valleala, U. M. (2020). Voimavarat keskeisiä toimijuutta edistävässä pedagogiikassa. In M. Tarnanen, & E. Kostiainen (Eds.), Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista (pp. 141-160). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256 Open Access

Lestinen, L., Autio-Hiltunen, M., & Kiviniemi, U. (2017). Suomen nuorten käsityksiä kansallisesta identiteetistään ja eurooppalaisuudestaan. Kasvatus, 48(2), 96-109.

Lestinen, L., Kiviniemi, U., & Autio-Hiltunen, M. Nuorten suomalaisuus on avointa ja kansainvälistä liikkuvuuden maailmassa. Ruusupuiston uutiset, (5). https://peda.net/id/53bba94ecdb Open Access

Karhuvirta, T., & Lestinen, L. (2015). Aktiiviseksi alakoulussa : merkityksellistä osallistumista oppilaskunnassa tai globaalikasvatusjärjestöjen kanssa?. Nuorisotutkimus, 33(3-4), 4-19.

Lestinen, L., & Valleala, U. M. (2015). Yhteisötaiteesta tukea kouluyhteisön kehittämiseen. In E. Aalto, & M. Rautiainen (Eds.), Kokeiltiin tällasta : opettajankoulutus ja koulut yhdessä (pp. 15-16). Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos. https://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/taydennyskoulutus-kouluyhteistyo/yhteistyohankkeet-koulujen-kanssa/kokeiltiin-tallasta-opettajankoulutus-ja-koulut-yhdessa

Lestinen, L. (2012). Reviewing the construction of current migration discourse through the use of a multi-disciplinary mailing list. In P. Cunningham, & N. Fretwell (Eds.), Creating communities: local, national and global. Part 1 (pp. 170-182). CiCe, London Metropolitan University. Selected Papers from the fourteenth CiCe Conference.

Graeffe, L., & Lestinen, L. (2011). Monikulttuurisuuden haasteista opetustyössä. Kasvatus, 42(4), 389-392.

Graeffe, L., & Lestinen, L. (2011). Towards multicultural education in Finland. In J. A. Spinthourakis, J. Lalor, & W. Berg (Eds.), Cultural diversity in the classroom: a European comparison (pp. 109-128). Verlag für Sozialwissenschaften, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93494-5_7

Lestinen, L. (2011). Migrant education: The case of Finland. In P. Cunningham, & N. Fretwell (Eds.), Europe's future: Citizenship in a changing world. Proceedings of the thirteenth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Erasmus Academic Network, Dublin 2011 (pp. 114-117). CiCe / London Metropolitan University. Proceedings of the Conferences of the Children's Identity and Citizenship in Europe Erasmus Academic Network.

Lestinen, L., & Korhonen, R. (2011). Millä eväillä kansalaiseksi kasvattamaan? Kansalaiskasvatuksesta opettajankoulutuksessa. In R. Rinne, J. Tähtinen, A. Jauhiainen, & M. Broberg (Eds.), Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä (pp. 461-477). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 54.

Lestinen, L., & Turunen, N. (2011). Kulttuurienvälisyyteen valmentaminen venäjän kieliharjoittelussa: opettaja reflektiivisenä toimijana. In R. Hildén, & O.-P. Salo (Eds.), Kielikasvatus tänään ja huomenna. Opetussuunnitelmat, opettajankoulutus ja kielenopettajan arki (pp. 83-100). WSOYPro.

Lestinen, L. (2010). Enhancing the international learning experience in business and management hospitality leisure sport tourism (Book Review). International Journal for Academic Development, 15(3), 269-271. https://doi.org/10.1080/1360144X.2010.497703

Korhonen, R., & Lestinen, L. (2009). Opiskelijoiden käsityksiä aktiivisesta kansalaisuudesta ja kansalaiskasvatuksesta. In T. Tomperi, R. Salokangas, & S. Vuorinen (Eds.), Kasvatustieteen päivät 2009 26.-27. marraskuuta Tampereella. Kasvatus toisin silmin. Abstraktit (pp. 40-41). Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos. http://kasvatus2009.wordpress.com/ > Kasvatus toisin silmin, abstraktit

Lestinen, L., & Korhonen, R. (2009). Learning Citizenship Education in University: Views and Experiences of Finnish Class Teacher Students. In P. Cunningham (Ed.), Human Rights and Citizenship Education: Proceedings of the eleventh Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe (pp. 359-363). CiCe / London Metropolitan University.

Lestinen, L., & Riitaoja, A.-L. (2007). Learning from academic teacher mobility. Lifelong Learning in Europe, 12(3), 184-191.

Lestinen, L., & Riitaoja, A.-L. (2007). Korkeakouluopettaja kansainvälistymässä: Opetusvierailulle Erasmuksen avulla. In M. Airas, & V. Zenkner (Eds.), Yli rajojen. Erasmus eurooppalaista korkeakoulutusta rakentamassa (pp. 126-134). Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO/ Libri Oy.

Ihonen, M., Karjalainen, A., Koivisto, M., Kähkönen, T., & Lestinen, L. (Eds.). (2004). Juhlalehti. Teema: Siis jo kymmenen vuotta - opetuksen kehittämisen intoa, puurtoa ja iloista kumppanuuttakin (5 000.). Peda-forum. Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto.

Karjalainen, A., Kuittinen, M., Lappalainen, M., Maikkola, M., & Lestinen, L. (2004). Menneestä ponnistusta tulevaan: "Peda-forum - joka korkeakouluopettajan koulutusorganisaatio?". Peda-forum - Yliopistopedagoginen tiedotuslehti, 11. vsk(2), 7-13.

Lestinen, L., Jelena, P., & Athena, S. (2004). Identity in Multicultural and Multilingual Contexts. In R. Alistair (Ed.), CiCe Guidelines 7. CiCe Network.

Lasonen, J., & Lestinen, L. (Eds.). (2003). UNESCO Conference on Intercultural Education: Teaching and Learning for Intercultural Understanding, Human Rights and a Culture of Peace. Conference Proceedings. (2nd edition.). KTL.

Lestinen, L. (2003). Uudistuvia välineitä yksilölliseen ja yhteisölliseen kehittymiseen. Peda-forum. Yliopistopedagoginen tiedotuslehti, 10(2), 3.

Lestinen, L. (2003). Pedagogista johtajuutta työstämässä. Peda-forum. Yliopistopedagoginen tiedotuslehti, 19(1), 3.

Lestinen, L., Pöyliö, L., & Horiuchi, T. (2003). UNESCO Conference on Intercultural Education. Teaching and Learning for Intercultural Understanding, Human Rights and a Culture of Peace. Programme and Abstracts. KTL.

Lestinen, L. (2002). Stereotypes in unofficial course discourse - a pedagogic challenge in teaching and learning cultural awareness?. In I. Sternin (Ed.), Russkoe i finskoe kommunikativnoe povedenie (pp. 130-133). Istoki.

Lestinen, L. (2002). Moninaisuus arvossa kaikille suotuisassa yliopistossa. Peda-forum.Yliopistopedagoginen tiedotuslehti, 9(1), 3.

Lestinen, L. (2002). Kulttuuriset stereotypiat kierrättyvät yliopistotason koulutuksessa. Toimintakertomus 2001. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto., 33, 12. http://www.jyu.fi/ktl/

Lestinen, L. (2002). "Qualified, black, qualitative researchers". Toimintakertomus 2001. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto., 33, 30. http://www.jyu.fi/ktl/

Lestinen, L. (2002). Epilogi: Erilaisuus oppimista palvelemaan. In L. Lestinen (Ed.), Kohtaamisia ja ylityksiä. Pedagogisia haasteita yliopisto-opetukselle (pp. 175-184). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Lestinen, L. (2002). Keskellä kotikansainvälistymistä. Peda-forum. Yliopistopedagoginen tiedotuslehti, 9(2), 3.

Lestinen, L. (2001). Russian Sou/ap: Constructing Otherness and International Negotiations Simulations [Doctoral dissertation]. UMI Dissertations Publishing.

Lestinen, L. (1999). Pedagoginen koulutus puheeksi. Peda-forum - Yliopistopedagoginen tiedotuslehti, 6(1), 3.

Lestinen, L. (1999). Joitakin kommentteja Jauhiaisen ja Nuuteron kirjoituksen johdosta. Peda-forum - Yliopistopedagoginen tiedotuslehti, 6(2), 34-35.