Publications

Lestinen, L., Autio-Hiltunen, M., & Kiviniemi, U. Suomen nuorten käsityksiä kansallisesta identiteetistään ja eurooppalaisuudestaan. Kasvatus, 48 (2), 96-109 (2017).

Lestinen, L., Kiviniemi, U., & Autio-Hiltunen, M. Nuorten suomalaisuus on avointa ja kansainvälistä liikkuvuuden maailmassa. Ruusupuiston uutiset (2017)., 2017). https://peda.net/id/53bba94ecdb Open access

Karhuvirta, T., & Lestinen, L. Aktiiviseksi alakoulussa : merkityksellistä osallistumista oppilaskunnassa tai globaalikasvatusjärjestöjen kanssa?. Nuorisotutkimus, 33 (3-4), 4-19 (2015).

Lestinen, L., & Valleala, U. M. Yhteisötaiteesta tukea kouluyhteisön kehittämiseen. In E. Aalto, & M. Rautiainen (Eds.), Kokeiltiin tällasta : opettajankoulutus ja koulut yhdessä (pp. 15-16). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos (2015). Open access

Lestinen, L. Reviewing the construction of current migration discourse through the use of a multi-disciplinary mailing list. In P. Cunningham, & N. Fretwell (Eds.), Creating communities: local, national and global. Part 1 (pp. 170-182). London: CiCe, London Metropolitan University (2012).

Graeffe, L., & Lestinen, L. Monikulttuurisuuden haasteista opetustyössä. Kasvatus, 42 (4), 389-392 (2011).

Graeffe, L., & Lestinen, L. Towards multicultural education in Finland. In J. A. Spinthourakis, J. Lalor, & W. Berg (Eds.), Cultural diversity in the classroom: a European comparison (pp. 109-128). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, Springer (2011).

Lestinen, L. Migrant education: The case of Finland. In P. Cunningham, & N. Fretwell (Eds.), Europe's future: Citizenship in a changing world. Proceedings of the thirteenth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Erasmus Academic Network, Dublin 2011 (pp. 114-117). Lontoo: CiCe / London Metropolitan University (2011).

Lestinen, L., & Korhonen, R. Millä eväillä kansalaiseksi kasvattamaan? Kansalaiskasvatuksesta opettajankoulutuksessa. In R. Rinne, J. Tähtinen, A. Jauhiainen, & M. Broberg (Eds.), Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä (pp. 461-477). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2011).

Lestinen, L., & Turunen, N. Kulttuurienvälisyyteen valmentaminen venäjän kieliharjoittelussa: opettaja reflektiivisenä toimijana. In R. Hildén, & O.-P. Salo (Eds.), Kielikasvatus tänään ja huomenna. Opetussuunnitelmat, opettajankoulutus ja kielenopettajan arki (pp. 83-100). Helsinki, Finland: WSOYPro (2011).

Lestinen, L. Enhancing the international learning experience in business and management hospitality leisure sport tourism (Book Review). International Journal for Academic Development, 15 (3), 269-271 (2010). doi:10.1080/1360144X.2010.497703

Korhonen, R., & Lestinen, L. Opiskelijoiden käsityksiä aktiivisesta kansalaisuudesta ja kansalaiskasvatuksesta. In T. Tomperi, R. Salokangas, & S. Vuorinen (Eds.), Kasvatustieteen päivät 2009 26.-27. marraskuuta Tampereella. Kasvatus toisin silmin. Abstraktit (pp. 40-41). Tampere, Finland: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos (2009). http://kasvatus2009.wordpress.com/ > Kasvatus toisin silmin, abstrakti...

Lestinen, L., & Korhonen, R. Learning Citizenship Education in University: Views and Experiences of Finnish Class Teacher Students. In P. Cunningham (Ed.), Human Rights and Citizenship Education: Proceedings of the eleventh Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe (pp. 359-363). London: CiCe / London Metropolitan University (2009).

Lestinen, L., & Riitaoja, A.-L. Learning from academic teacher mobility. Lifelong Learning in Europe, 12 (3), 184-191 (2007).

Lestinen, L., & Riitaoja, A.-L. Korkeakouluopettaja kansainvälistymässä: Opetusvierailulle Erasmuksen avulla. In M. Airas, & V. Zenkner (Eds.), Yli rajojen. Erasmus eurooppalaista korkeakoulutusta rakentamassa (pp. 126-134). Helsinki, Finland: Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO/ Libri Oy (2007).

Ihonen, M., Karjalainen, A., Koivisto, M., Kähkönen, T., & Lestinen, L. (Eds.). Juhlalehti. Teema: Siis jo kymmenen vuotta - opetuksen kehittämisen intoa, puurtoa ja iloista kumppanuuttakin (5 000. ed.). : Peda-forum. Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto (2004).

Karjalainen, A., Kuittinen, M., Lappalainen, M., Maikkola, M., & Lestinen, L. Menneestä ponnistusta tulevaan: "Peda-forum - joka korkeakouluopettajan koulutusorganisaatio?" . Peda-forum - Yliopistopedagoginen tiedotuslehti, 11. vsk (2), 7-13 (2004).

Lestinen, L., Jelena, P., & Athena, S. J. Identity in Multicultural and Multilingual Contexts. In R. Alistair (Ed.), CiCe Guidelines 7. London: CiCe Network (2004).

Lasonen, J., & Lestinen, L. (Eds.). UNESCO Conference on Intercultural Education: Teaching and Learning for Intercultural Understanding, Human Rights and a Culture of Peace. Conference Proceedings. (2nd edition.). : KTL (2003).

Lestinen, L. Uudistuvia välineitä yksilölliseen ja yhteisölliseen kehittymiseen. Peda-forum. Yliopistopedagoginen tiedotuslehti, 10 (2), 3 (2003).

Lestinen, L. Pedagogista johtajuutta työstämässä. Peda-forum. Yliopistopedagoginen tiedotuslehti, 19 (1), 3 (2003).

Lestinen, L., Pöyliö, L., & Horiuchi, T. UNESCO Conference on Intercultural Education. Teaching and Learning for Intercultural Understanding, Human Rights and a Culture of Peace. Programme and Abstracts. : KTL (2003).

Lestinen, L. Moninaisuus arvossa kaikille suotuisassa yliopistossa. Peda-forum.Yliopistopedagoginen tiedotuslehti, 9 (1), 3 (2002).

Lestinen, L. Kulttuuriset stereotypiat kierrättyvät yliopistotason koulutuksessa. Toimintakertomus 2001. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto., 33, 12 (2002). http://www.jyu.fi/ktl/

Lestinen, L. "Qualified, black, qualitative researchers". Toimintakertomus 2001. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto., 33, 30 (2002). http://www.jyu.fi/ktl/

Lestinen, L. Epilogi: Erilaisuus oppimista palvelemaan. In L. Lestinen (Ed.), Kohtaamisia ja ylityksiä. Pedagogisia haasteita yliopisto-opetukselle (pp. 175-184). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2002).

Lestinen, L. Keskellä kotikansainvälistymistä. Peda-forum. Yliopistopedagoginen tiedotuslehti, 9 (2), 3 (2002).

Lestinen, L. Stereotypes in unofficial course discourse - a pedagogic challenge in teaching and learning cultural awareness?. In I. Sternin (Ed.), Russkoe i finskoe kommunikativnoe povedenie (pp. 130-133). Voronezh: Istoki (2002).

Lestinen, L. Russian Sou/ap: Constructing Otherness and International Negotiations Simulations. : UMI Dissertations Publishing (2001).

Lestinen, L. Pedagoginen koulutus puheeksi. Peda-forum - Yliopistopedagoginen tiedotuslehti, 6 (1), 3 (1999).

Lestinen, L. Joitakin kommentteja Jauhiaisen ja Nuuteron kirjoituksen johdosta. Peda-forum - Yliopistopedagoginen tiedotuslehti, 6 (2), 34-35 (1999).