Publications

Aittola, H., & Ursin, J. Finnish adult students’ perspectives on short-cycle study programmes : motives and evaluations. Higher Education Research and Development, 38 (2), 205-218 (2019). doi:10.1080/07294360.2018.1515182 Open access

Aittola, H., Siekkinen, T., Hakanurmi, S., & Karjalainen, M. Miten työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus vastaisi paremmin työelämän osaamistarpeisiin? - AVOT-hanke kehitti toimintamallin. Yliopistopedagogiikka, 25 (2) (2018). https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/12/20/miten-tyoelamalahtoi... Open access

Aittola, H., Siekkinen, T., & Välimaa, J. Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hankkeen arviointi : loppuraportti. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2018). https://ktl.jyu.fi/fi/hankkeet/avot/avot_arvioinnin-loppuraportti.pdf Open access

Aittola, H. Doctoral education reform in Finland : institutionalized and individualized doctoral studies within European framework. European Journal of Higher Education, 7 (3), 309-321 (2017). doi:10.1080/21568235.2017.1290883 Open access

Aittola, H., Laine, K., & Välimaa, J. Tärkeintä on, että kehittyy ja oppii - titteli ei ole niin tärkeä : korkeakouludiplomikoulutuskokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2016). Open access

Välimaa, J., Stenvall, J., Siekkinen, T., Pekkola, E., Kivistö, J., Kuoppala, K., . . . Ursin, J. Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke : loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2016). Open access

Aittola, H., & Ursin, J. (Eds.). Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.–20.8.2014. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos (2015).

Aittola, H., Siekkinen, T., & Välimaa, J. Korkeakouludiplomi : kokeiluhankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportti. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2015). Open access

Niiniluoto, I., Heikkilä, K., Jokinen, L., Lyytinen, A., Hölttä, S., Kivistö, J., . . . Ranki, S. Vastuullinen ja vaikuttava. Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. : Opetus- ja kulttuuriministeriö (2015). http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/tulokulmia.html?lang=fi&extra_...

Ursin, J., & Aittola, H. Eriarvoistavat käytännöt korkeakoulutuksessa. In H. Aittola, & J. Ursin (Eds.), Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.–20.8.2014 (pp. 7-12). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos (2015).

Aittola, H., Fadjukoff, P., & Heimovaara, E. Työryhmäprosessi yliopiston johtamisen välineenä. Tiedepolitiikka, 39 (3), 19-30 (2014). Open access

Välimaa, J., Aittola, H., & Ursin, J. University Mergers in Finland: Mediating Global Competition. New Directions for Higher Education, 2014 (168), 41-53 (2014). doi:10.1002/he.20112 Open access

Aittola, H., & Saarinen, T. (Eds.). Kannattaako korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XI symposiumista 22.-23.8.2011. : Jyväskylän yliopisto (2012).

Aittola, H. Yliopistofuusiot akateemisen työn ja identiteetin uudelleenmäärittelijöinä?. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 94-135). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2011).

Niemi, H., Aittola, H., Harmaakorpi, V., Lassila, O., Svärd, S., Ylikarjula, J., . . . , & Talvinen, K. Tohtorikoulutuksen rakenteet muutoksessa - Tohtorikoulutuksen kansallinen seuranta-arviointi. : Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) (2011). http://www.kka.fi/files/1399/KKA_1511.pdf

Ursin, J., Aittola, H., & Välimaa, J. Yliopistot yhdistyvät – muuttuuko koulutus?. In R. Rinne, J. Tähtinen, A. Jauhiainen, & M. Broberg (Eds.), Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä (pp. 125-144). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2011).

Välimaa, J., Ursin, J., Lasonen, J., Aittola, H., Hoffman, D., Kärkkäinen, K., . . . Volanen, M. V. Koulutuksen ja yhteiskunnan välistä suhdetta kartoittamassa. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 9-21). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura ry (2011).

Aittola, H., & Marttila, L. (Eds.). Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti. Opetusministeriö (2010). http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/...

Marttila, L., & Aittola, H. Yliopistojen yhteistyö ja fuusiot - ennakointia ja sopeutumista uuteen tilanteeseen. In H. Aittola, & L. Marttila (Eds.), Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti (pp. 93-95). Opetusministeriö (2010).

Ursin, J., Aittola, H., Henderson, C., & Välimaa, J. Is education getting lost in university mergers?. Tertiary Education and Management , 16 (4), 327-340 (2010).

Ursin, J., Aittola, H., & Välimaa, J. Kohti yhteisiä koulutusrakenteita. In H. Aittola, & L. Marttila (Eds.), Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti (pp. 51-67). Opetusministeriö (2010).

Aittola, H., Kiviniemi, U., Honkimäki, S., Muhonen, R., Huusko, M., & Ursin, J. The Bologna Process and Internationalisation - Consequences for Italian Academic Life. Higher Education in Europe, 34 (3-4), 303-312 (2009).

Aittola, H., & Ursin, J. Yhteistyöstä voimaa? Tutkimushavaintoja erilaisista yliopistojen yhteenliittymistä. KeVer-verkkolehti, 8 (1) (2009). http://ojs.seamk.fi/index.php/kever/issue/current

Aittola, H. Doctoral Education and Doctoral Theses - Changing Assessment Practices. In J. Välimaa, & O.-H. Ylijoki (Eds.), Cultural Perspectives on Higher Education (pp. 161-177). Springer (2008).

Aittola, H. Väitöstilaisuus oman osaamisen peilipaikkana. Peda-forum, 15 (1), 17-20 (2008).

Ursin, J., Huusko, M., Aittola, H., Kiviniemi, U., & Muhonen, R. Evaluation and quality assurance in Finnish and Italian universities in the Bologna Process. Quality in Higher Education, 14 (2), 109-120 (2008).

Aittola, H. Mikä ohjaa väitöskirjojen arviointia?. In T. Aarrevaara, & J. Herranen (Eds.), Mikä meitä ohjaa? (pp. 177-193). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2006).

Aittola, H. Yliopistotutkimus, tieto ja akateeminen vapaus - kansalaisuus tietotaloudessa. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa. Näkökulmia ja keskustelua. (pp. 135-153). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2006).

Vuolanto, P., Pasanen, H.-M., & Aittola, H. Employment of PhDs in Finland. Prospects and expectations of doctoral students. VEST, Journal for Science and Technology Studies, 19 (1-2), 31-56 (2006).

Aittola, H., & Ylijoki, O.-H. (Eds.). Tulosohjattua autonomiaa - Akateemisen työn muuttuvat käytännöt. : Gaudeamus (2005).

Ylijoki, O.-H., & Aittola, H. Johdanto: hyvää akateemista työtä etsimässä. In Tulosohjattua autonomiaa - akateemisen työn muuttuvat käytännöt (pp. 7-17) (2005).

Aittola, H. Tohtorikoulutuksen ja väitöskirjojen laadunarvioinnin lähtökohtia ja jännitteitä. Kasvatus, Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, 35 (5), 473-484 (2004).

Aittola, H. Vastaväittäjät portinvartijoina ja seremoniamestareina. Korkeakoulutieto, 3 (3), 44-48 (2004).

Aittola, H. Kuka kelpaa vastaväittäjäksi?. Tiedonjyvä, Jyväskylän yliopiston tiedotuslehti, 39 (1), 10-11 (2004).

Määttä, P., Valkonen, S., & Aittola, H. Tieteellisen jatko-opiskelun tehostuminen tutkijakouluissa. . In H. Aittola (Ed.), €KG? €urooppa, korkeakoulutus, globalisaatio? (pp. 143-153). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2003).

Aittola, H. Academic life and the pressure of massification. In J. Välimaa (Ed.), Finnish higher education in transition. Perspectives on massification and globalisation. (pp. 111-138). Koulutuksen tutkimuslaitos: Jyväskylän yliopisto. (2001).

Määttä, P., Aittola, H., & Valkonen, S. Tutkijakoulut ja tuhat tohtoria. Yliopistotieto, 29 (1) (2001).

Välimaa, J., Aittola, H., Jalkanen, H., Piesanen, E., Määttä, P., Honkimäki, S., & Kallio, E. Discussion: Finnish higher education faces massification and globalization. In J. Välimaa (Ed.), Finnish higher education in transition (pp. 203-221). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2001).

Aittola, H. Mitä tohtorin pitää osata?. In P. Tynjälä, & A. Eteläpelto (Eds.), Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. (pp. 125-144). Porvoo: WSOY (1999).

Kallio, E., & Aittola, H. Traditioiden merkitys kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Kasvatus, 5-6 (22), 365-376 (1992).