Koulutuksen tutkimuslaitos

Ruusupuiston Uutisissa 2/2017: Digiloikka varhaiskasvatuksessa, työelämätaitojen kehittyminen, biotalousalan osaamissalkku, opettajan työn tukeminen ja k(o)ulutusvienti

Sisältö on kuvattuna alla. Uutiskirjeen voit lukea kokonaisuudessaan täältä: https://peda.net/jyu/ruusupuisto 

 • Digiloikka ja ei-kenenkään-alue varhaiskasvatuksessa
  Kun Suomen hallitus päätti ottaa digiloikan, myös varhaiskasvatuksessa alkoi tapahtua. Arjen osaksi tuli enenevässä määrin digitaalista teknologiaa, kuten tablettitietokoneita. Lasten ja aikuisten väliset suhteet eivät kuitenkaan ole ennallaan, sillä monet lapset hallitsevat digitaalisen teknologian aikuisia paremmin…
 • Monipuolinen pedagogiikka tukee työelämätaitojen kehittymistä
  Työelämässä tarvittavat taidot eivät kehity pelkästään luentoja kuuntelemalla ja kirjoja pänttäämällä. Sen sijaan 2000-luvun työelämässä tarvittavien taitojen oppiminen vaatii erityisesti yhdessä työskentelyä ja pohdiskelua pienissä ryhmissä, ongelmanratkaisutehtäviä sekä käytännön harjoittelua. 
 • Biotalousalan osaamissalkku osaamistaan kehittäville
  Biotalousalalle odotetaan syntyvän jopa satatuhatta uutta työpaikkaa Suomeen kahdeksan vuoden aikana. Biotalousalan nousu asettaakin uusia osaamisvaatimuksia eri alojen työntekijöille. Miten nousua tukemaan voidaan kehittää työelämälähtöistä koulutustarjontaa? Uudenlaista osaamisen… 
 • Oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskus tukee opettajan työtä
  Miten stressaantuneita opettajat ovat ja miten se näkyy heidän työssään? Mikä voisi pienentää kuormittuneisuutta? Mihin opettaja kiinnittää luokassa huomionsa ja mikä yhteys tällä on oppilaiden oppimiseen? Miten tietoteknologia muuttaa opettajan roolia? Muun muassa näistä asioista tuottaa tietoa…
 • K(o)ulutusvientiä
  Kuopion tammimarkkinoilla tuli taas ihasteltua heikkien ja lyylien kykyä myydä niin markkinapalloja, vanhentuneita karamelleja kuin muualle kelpaamatonta paperiakin. Ehkäpä tuosta hengestä olisi apua myös koulutusviennin vetovoimaisuudelle. Bisnes kun ei ole pelkkää loogista ja analyyttista prosessointia… 
   

Ruusupuiston Uutiset on Jyväskylän yliopiston uuden Ruusupuisto-rakennuksen toimijoiden – Koulutuksen tutkimuslaitoksen, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan ja avoimen yliopiston – yhteinen keino helpottaa tutkimusuutisten seuraamista. Uutiskirjeessä tutkijat ja kouluttajat kirjoittavat ajankohtaisista ja lukijoita kiinnostavista kasvatus- ja koulutuskysymyksistä. Samalla Ruusupuiston Uutiset haastaa lukijan vuoropuheluun kasvatuksen ja opetuksen kehittämiseksi. Jutuista voit antaa palautetta nettisivuilla tai ehdottaa käytännön koulutuskysymyksistä lähteviä kirjoitusten aiheita. Lukijat ovat myös tervetulleita osallistumaan Ruusupuiston tapahtumiin ja toimintaan. Ruusupuiston Uutiset ilmestyy 5 kertaa vuodessa, kolme kertaa kevätlukukaudella ja kaksi kertaa syksyllä. Esite (PDF)

 

Jaa |